منشوراخلاقی کارکنان

 

 

منشور اخلاقی کارکنان

 

 

ما دانشگاهیان اعتقاد داریم که :

 

1- تحقق آرمان های الهی، انسانی وسازمانی در گرو خدمت رسانی راستین و صادقانه به خلق خداست و رضایت به حق مخلوق راهی برای جلب رضایت خالق و شکرگزاری نعمت های الهی است.

 

2- نظم و آراستگی ظاهر و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با مردم سرلوحه کار ماست.

 

3- امانت داری، خوش رویی و شکیبایی در برابر ارباب رجوع از شاخص های رفتاری ما است.

 

4- استفاده مناسب و مؤثر از زمان، رسیدگی به امور محوله و دلسوزی در انجام امور برای ما از اهمیت
ویژه­ای برخوردار است.

 

5- تلاش و کوشش در جهت تقویت ارزش های اسلامی، پرهیز از تبعیض، ایجاد فضای صمیمی را وظیفه شرعی و قانونی خود می دانیم.

 

6- ارائه اطلاعات مستند و شفاف و خدمات مطلوب و مورد رضایت ارباب رجوع، وظیفه ماست.

 

7- انتقادهای سازنده را قبول داریم و پیشنهادات منطقی و کارآمد را حمایت می کنیم.

 

8- تمام تلاش خود را در تحقق اصلاح الگوی مصرف در جهت استفاده از امکانات اداری، استفاده از زمان و غیره بکارمی­بندیم.

 

9- ایجاد بسترهای مناسب به منظور ارتقاء و درخشش علمی دانشگاه در کشور از وظایف ماست و در این راه تمام تلاش خود را بکار می بندیم.