درخواست همکاری
شرایط عمومی
  • فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد
  • برادران دارای کارت خدمت / معافیت ( به استثنای دانشجویان دکتری که از معافیت تحصیلی برخوردارند)

مدارک مورد نیاز
  • دریافت فرم از سایت موسسه ( برای دریافت فرم اینجا کلیک نمایید)
  • تکمیل فرم به پیوست عکس 3 در 4 با قالب PDFو ارسال به ایمیل با عنوان رزومه [email protected]
  • ارسال اسکن مدارک زیر به ایمیل [email protected]

الف: گواهی آخرین مدرک تحصیلی

ب: در صورت سابقه تدریس: گواهی تدریس از دانشگاه / موسسه مربوط به همراه کارنامه ارزشیابی

پ: خلاصه رزومه کاری با قالب PDF