دانشجویان برتر

قابل توجه دانشجویان در شرف فراغت از تحصيل ميرساند كه شايسته است جهت انجام امور فارغ التحصيلي   با گرفتن وقت قبلی جهت انجام امور فراغت از تحصیل فقط در روزهاي  پنج شنبه  هر هفته به موسسه مراجعه نمايند . ضمنا كليه فرمهاي لازم از لينک "فرمهاي فارغ التحصيلي" قابل دسترسي مي باشد . در صورت بدهكاري مبلغ بدهي را به شماره حساب 0110142370009    پرداخت نموده  و اصل فيش را به امور مالي تحويل دهند.

مقدمات صدور گواهينامه موقت
1-   گواهينامه موقت تنها براي يكبار صادر شده و صدور مجدد آن امكانپذير نمی باشد.
2-   گواهينامه موقت براي كليه فارغ التحصيلان صادر مي گردد.
3-   تحويل گواهينامه موقت به فارغ التحصيلان مشمول نظام وظيفه بر اساس بخشنامه هاي معاونت وظيفه عمومي ناجا با ارائه مدارك ذيل انجام   می شود.
                    الف: دارندگان كارت پايان خدمت
                    ب: دارندگان كارت معافيت دائم
                    پ: گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور
                    ت: گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت اوليه
                    ج: برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن
4-   جهت اخذ مدرك نهايي فارغ التحصيل ( دانشنامه) ارائه گواهينامه موقت الزامي است .
5-   براي فارغ التحصيلاني كه از وام صندوق رفاه دانشجويي استفاده كرده اند و به صندوق مذكور بدهكار هستند در ذيل مندرجات گواهينامه موقت مبلغ بدهي قيد خواهد شد. دانشنامه این گونه فارغ التحصیلان پس از تسویه حساب با صندوق رفاه تحویل داده می شود.
6-  تحويل مدارك فارغ التحصيلي ( گواهينامه موقت- مدرك نهايي و ريز نمرات)صرفاً به شخص فارغ التحصيل و در موارد خاص و ارائه به غير با وكالت محضري امكانپذير خواهد بود.
7-   با توجه به اينكه صدور مدرك المثني ( در صورت مفقود شدن – خرابي و يا غير قابل استفاده شدن مدرك ) مراحل قانوني طولاني و پيچيده اي را مي بايست طي نمايد لذا از فارغ التحصيلان محترم تقاضا مي گردد در حفظ و نگهداري مدارك خود دقت لازم را به عمل آورند. دانشنامه :

  اسامی دانشجویان فارغ التحصیل که دانشنامه انان اماده تحویل است .(سری اول)

شرایط تحویل دانشنامه

پس از مراجعه به واحد فارغ التحصیلان مرکز واطمینان از صدور تاریخ دانشنامه مراحل زیر را انجام دهید.


مراجعین محترم جهت دریافت دانشنامه در روزهای سه شنبه از ساعت ۸/۳۰ الی 14 با در دست داشتن مدارک زیر مراجعه نمایند.

 

* اصل دانشنامه به خود شخص و یا وکیل قانونی تحویل می گردد.

۱- اصل گواهینامه موقت

۲- اصل و تصویر دانشنامه کاردانی ( اصل پیش دانشگاهی ودیپلم) برای تحویل دانشنامه کارشناسی

۳- اصل کارت ملی و شناسنامه

۴- اصل و تصویر کارت پایان خدمت، معافیت دائم (کارت الکترونیکی)

۵-در صورت استفاده از وام دانشجویی پس از تسویه کامل و اخذ فرم تسویه از قسمت دانشجویی تحویل دانشنامه امکان پذیر است


 

دانشجوی گرامی جهت صدور دانشنامه مبالغ زیر به حسابهای مورد نظر واریز گردد.

·    مبلغ سی  و پنج هزار تومان به شماره حساب 0110142370009 به نام آقايان دکتر منهاج  ، محمدرضا بابایی ، دکتر حسينيان نزد  بانک ملی