رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی موجود در موسسه

 

       دوره کارشناسی ارشد

 • مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
 •  مهندسی برق - سیستم های قدرت 
 • مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
 • مهندسی برق - مخابرات سیستم

 دوره کارشناسی پیوسته       

 •  مهندسی پزشکی
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی برق
 • مهندسی مواد و متالوژی
 •  کاردانی علمی و کاربردی برق قدرت

  دوره کاردانی پیوسته

 •  الکتروتکنیک
 • ساخت و تولید
 • تاسیسات تهویه مطبوع

 دوره کارشناسی ناپیوسته

 • مهندسی تکنولوژی الکترونیک                                                                          
 •  مهندسی تکنولوژی برق- قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل- ابراز دقیق
 •  مهندسی تکنولوژی کنترل- فرآیند
 • مهندسي تکنولوژي مخابرات- انتقال
 • مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي