اخبار
زمان انتشار : 1402/03/23
تعداد مشاهدات : 291

دانشجویان درس آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1 که غیبت خورده اند


 
 دانشجویان درس آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1 که غیبت خورده اند تا 7 تیرماه 1402 فرصت دارند تا تحقیق های خود را برای استاد ایزدی از طریق تلگرام ارسال نمایند. بدیهی است این آخرین فرصت می باشد. لازم به ذکر است، در صورت ارسال، حداکثر نمره این دانشجویان 14 می باشد.
۱- شهرزاد امانی
موضوع قبلاً مشخص شده است. 
۲- امیرحسین بهرامی
موضوع: موتورهای DC بدون جاروبک
۳- علیرضا پلنگی
موضوع: موتورهای DC شنت
۴- علی صیادی
موضوع: موتورهای DC کمپوند
۵- محمد قیداری
موضوع: موتورهای تکفاز دو خازنه
۶- امین گل باز
موضوع: موتورهای یونیورسال
۷- سید مهرداد موسوی
موضوع: موتورهای سنکرون
۸- سید محمد حسین میرفرجود
موضوع: ترانسفورماتورهای سه فاز 
 
۹- هانیه هاشمی
موضوع: ترانسفورماتورهای تکفاز