اخبار
زمان انتشار : 1402/03/18
تعداد مشاهدات : 321

کارت ورود به جلسه


احتراما ، باطلاع ميرساند که کليه دانشجويان براي حضور در جلسه امتحان نياز به کارت ورود به جلسه امتحان دارند و بدين جهت لازم است که از طريق وب سايت موسسه وارد سامانه آموزشي شده و به قسمت کارت امتحان مراجعه نموده و کارت ورود به جلسه خود را پرينت نمايند . بديهي است که دانشجويان بدون کارت ورود به جلسه مجاز به حضور در جلسه امتحان نميباشند.ضمنا یاداوری میگردد دانشجویان بدهکار امکان مشاهده و چاپ کارت ورود به جلسه را ندارند بنابراین شایسته است با مراجعه به کارنامه مالی خود اقدام به تسویه حساب نمایند ; تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه ازتاریخ 22/03/1402 می باشد. کارت های قبل از تاریخ فوق اعتبار ندارند