اخبار
زمان انتشار : 1402/03/18
تعداد مشاهدات : 350

اطلاعیــه شهریــه


       اطلاعیــه شهریــه

دانشجویان گرامی به اطلاع رسانده می شود به دلیل اشکال در پرداخت الکترونیکی خواهشمند است نسبت به پرداخت الباقی شهریه ترم جاری و بدهی قبلی خود به شماره حساب ذیل اقدام و تصویر فیش واریزی خود را به شماره 09362144008 خانم نژاداصغر از طریق واتساپ، تلگرام، روبیکا یا ایتا ارسال گردد و اصل فیش در مراجعه حضوری تحویل امورمالی موسسه گردد.

آخرین مهلت واریزی 20 خرداد ماه

شروع امتحانات 25  خردادماه

دانشجویانی که کارت دانشجویی ندارند امکان ورود به جلسه امتحانات را ندارند.

دانشجویان عزیز واریزی فقط به این شماره حساب مورد تایید دانشگاه می باشد.

 

بانک ملت شماره حساب   3291599069 

شماره شبا  IR.630120020000003291599069  بنام آقایان منهاج، حسینیان ، عبدی پور