اخبار
زمان انتشار : 1402/03/18
تعداد مشاهدات : 297

" اطلاعیـــــــه " قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز:


با توجه به نزدیک شدن به پایان ترم و ایام امتحانات کلیه دانشجویانی که شهریه کامل را پرداخت نکرده اند موظف اند سریعا تا تاریخ 20/03/1402 اقدام به پرداخت کل بدهی نمایند.

بدیهی است عواقب ناشی از عدم تسویه حساب به عهده دانشجومی باشد.