اطلاعیه
موضوع خبر : 💢اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موضوع پوشش و حجاب
زمان انتشار : 1402/01/14

💢اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موضوع پوشش و حجاب

ادامه مطلب

موضوع خبر : 💢اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موضوع پوشش و حجاب
زمان انتشار : 1402/01/14

💢اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موضوع پوشش و حجاب

ادامه مطلب

موضوع خبر : ثبت‌نام دریافت اینترنت رایگان
زمان انتشار : 1400/08/04

ثبت‌نام دریافت اینترنت رایگان

ادامه مطلب

موضوع خبر : ثبت‌نام دریافت اینترنت رایگان
زمان انتشار : 1400/08/04

ثبت‌نام دریافت اینترنت رایگان

ادامه مطلب

موضوع خبر : اطلاعیه مهم طرح غربالگری پایش سلامت
زمان انتشار : 1400/08/04

اطلاعیه مهم طرح غربالگری پایش سلامت

ادامه مطلب