اخبار
موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان گرامی
زمان انتشار : 1402/04/11

قابل توجه دانشجویان گرامی

ادامه مطلب

موضوع خبر : دانشجویان درس آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1 که غیبت خورده اند
زمان انتشار : 1402/03/23

دانشجویان درس آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1 که غیبت خورده اند

ادامه مطلب

موضوع خبر : کارت ورود به جلسه
زمان انتشار : 1402/03/18

کارت ورود جلسه امتحانات

ادامه مطلب

موضوع خبر : اطلاعیــه شهریــه
زمان انتشار : 1402/03/18

اطلاعیــه شهریــه

ادامه مطلب

موضوع خبر : " اطلاعیـــــــه " قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز:
زمان انتشار : 1402/03/18

" اطلاعیـــــــه " قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز:

ادامه مطلب