اخبار
زمان انتشار : 1402/03/18
تعداد مشاهدات : 154

دانشجویان ذیل جهت دریافت کارت دانشجویی خود هر چه سریعتر اقدام نمائید، در صورت نداشتن کارت، امکان ورود به جلسه امتحانات را ندارید و مسئولیت آن بر عهده دانشجو می باشد.


1- امیرحسین    اوردی خانی

2-سامره        اسماعیل زاده مقری

3-فاطمه      زهرا رحیمی ابوذر

4-پرهام       شیراقایی

5- راحله     علی اکبر خواه

6- محمدرضا     خان محمدی

7-احمدرضا       حبیبی جتانی

8- وحید      مرادی

9-محمد      قیداری

10-سیدنعیم      شیرخورشیدی

11-حسین          قاسمی اروشکی

12-محسن        فلاح زاده

13-وحید         اینانلو مرانلو

14-محسن       حیدری

15-حامد         نوبری

16-سروش      شویدی

17-مصطفی   رضائی

18- رضا         جراحی

19-علیرضا      کلهر

20-احسان      نظری چوزکی

21-مهدی        مریخ

22-فرزانه سادات       موسوی خطوط