امروز 19 خرداد ماه 1402

اخبار
زمان انتشار : 1402/03/03
تعداد مشاهدات : 29

اطلاعيــه کارت دانشجویی


دانشجویان عزیز ورودی 1400 و 1401

 جهت گرفتن کارت دانشجویی خود به خانم نژاداصغر مراجعه نمایند.

داشتن کارت دانشجویی در امتحانات ترم جاری الزامی می باشد.