امروز 19 خرداد ماه 1402

اخبار
زمان انتشار : 1402/03/03
تعداد مشاهدات : 28

قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی استاد ایزدی


آخرین مهلت ارائه درس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی دکتر ایزدی

روز سه شنبه 1402/03/09می باشد

، شایان ذکر است که این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.