اخبار
زمان انتشار : 1401/11/13
تعداد مشاهدات : 352

اطلاعیه تاریخ انتخاب واحد و شهریه نیمسال دوم 1402-1401( بهمن ماه)


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به شروع انتخاب واحد (ترم جدید)،

لطفا نسبت به پرداخت شهریه ثابت و بدهی از قبل خود به شماره حساب ذیل اقدام  و تصویر فیش واریزی خود را به شماره 09362144008 خانم نژاداصغر

از طریق واتساپ، تلگرام، روبیکا یا ایتا ارسال گردد و اصل فیش در مراجعه حضوری تحویل امورمالی موسسه گردد.

تاریخ شروع انتخاب واحد: 16/11/1401  الی  18/11/1401

تاریخ شروع کلاسها از 25/11/1401

دانشجویان عزیز واریزی فقط به این شماره حساب مورد تایید دانشگاه می باشد.

بانک ملت شماره کارت   6104338968242749   بنام موسسه آموزش عالی اکباتان