امروز 3 فروردین ماه 1402

اخبار
زمان انتشار : 1401/10/08
تعداد مشاهدات : 159

اطلاعیه شهریه ؛


                اطلاعیــه شهریه سال تحصیلی 1401 دانشجویان گرامی به اطلاع رسانده می شود به دلیل اشکال در پرداخت الکترونیکی خواهشمند است نسبت به پرداخت الباقی شهریه ترم جاری و بدهی قبلی خود به شماره حساب ذیل اقدام و تصویر فیش واریزی خود را به شماره 09362144008 خانم نژاداصغر از طریق واتساپ، تلگرام، روبیکا یا ایتا ارسال گردد و اصل فیش در مراجعه حضوری تحویل امورمالی موسسه گردد. دانشجویان عزیز واریزی فقط به این شماره حساب مورد تایید دانشگاه می باشد.                                          با تشکر امور مالی موسسه   بانک ملت شماره کارت   6104338968242749   بنام موسسه آموزش عالی اکباتان