اخبار
زمان انتشار : 1401/07/06
تعداد مشاهدات : 384

مدراک مورد نیاز جهت ثبت نام


  1. هشت قطعه عکس تمام رخ 3 در 4
  2. ارایه اصل شناسنامه و تحویل دو سری کپی از تمامی صفحات
  3. ارایه اصل کارت ملی و تحویل دو سری کپی پشت و رو
  4. تحویل اصل و کپی مدرک فارغ التحصیلی دوره متوسطه  یا گواهی موقت فارغ التحصیلی دوره متوسطه
  5. تحویل اصل و کپی مدرک فارغ التحصیلی دوره پیش دانشگاهی  یا گواهی موقت فارغ التحصیلی دوره پیش دانشگاهی
  6. تحویلاصل و کپی مدرک نظام وظیفه ( برای داوطلبان مرد ) یا مدرکی که که یکی از وضعیتهای زیر را برای دانشجو نشان دهد : (دانش آموز سالجاری - معافیت تحصیلی  - دفترچه آماده به خدمت - کارمندمرخص از خدمت - سرباز وظیفه در حال خدمت - معافیت موقت  - کارت پایان خدمت- معافیت دائم)
  7. معرفی نامه رسمی برای استفاده کننده از سهمیه(شاهد ، ایثارگران و غیره)
  8. ریزنمرات دوره دیپلم و پیش دانشگاهی