اخبار
زمان انتشار : 1401/04/23
تعداد مشاهدات : 352

برنامه درسی ، دروس ارائه شده و زمان انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستان1401


-  کلیه دروس عمومی و درس کارورزی و پروژه ارائه شده است
-  در ترم تابستان دانشجویان می توانند 6 واحد درسی انتخاب واحد نمایند
-  در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل تابستان می شود می توانند واحد های مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید
-  در صورتی که دانشجو حداکثر 2 درس نظری برای فراغت از تحصیل در ترم تابستان داشته باشد. می تواند دروس مذکور را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید
دانشجویان حداکثر تا روز یکشنبه 1401/04/26میتوانند انتخاب واحد نمایند
شروع کلاسها از روز سه شنبه 1401/04/28 می باشد