اخبار
زمان انتشار : 1401/03/16
تعداد مشاهدات : 526

قابل توجه دانشجويان گرامي اطلاعيه کارت ورود به جلسات امتحان


احتراما ، باطلاع ميرساند که کليه دانشجويان براي حضور در جلسه امتحان نياز به کارت ورود به جلسه امتحان دارند و بدين جهت لازم است که از طريق وب سايت موسسه وارد سامانه آموزشي شده و به قسمت کارت امتحان مراجعه نموده  و کارت ورود به جلسه خود را پرينت نمايند . بديهي است که دانشجويان بدون کارت ورود به جلسه مجاز به حضور در جلسه امتحان نميباشند.ضمنا یاداوری میگردد دانشجویان بدهکار امکان مشاهده و چاپ کارت ورود به جلسه را ندارند بنابراین شایسته است با مراجعه به کارنامه مالی خود اقدام به تسویه حساب نمایند.
 
•  تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه از  تاریخ 16/03/1401 میباشد.