اخبار
زمان انتشار : 1401/01/14
تعداد مشاهدات : 668

اخرین مهلت تکمیل نواقص پرونده


بدین وسیله به اطلاع می رساند آخرین فرصت مراجعه به بایگانی آموزش و تکمیل پرونده آموزشی و رفع نواقص آن مانند اصل مدرک، تائیدیه تحصیلی، ریزنمرات، همچننین به روزرسانی اطلاعات فردی تغییر یافته شامل نام خانوادگی، شماره ثابت، شماره همراه، آدرس و … تاریخ 31فروردین ماه 1401است. بدیهی است بعد از این تاریخ، دسترسی های دانشجویان دارای نقص پرونده در سیستم آموزش مسدود می شود.

با توجه به اهمیت موضوع، دانشجویان گرامی در این خصوص اقدام عاجل نمایند و به دیگر دانشجویان نیز اطلاع رسانی فرمایند