اخبار
زمان انتشار : 1400/12/11
تعداد مشاهدات : 566

برنامه درسی برخط نیمسال دوم 1401-1400 موسسه آموزش عالی اکباتان


 

نام درس

استاد

روز و ساعت تشکیل کلاس

لینک کلاس اسکایروم

از ماشين الکتريکي 1

استادايزدي

سه شنبه15:00 - 16:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electric-machine-lab-1

مدارالکتريکي 2

استادايزدي

سه شنبه16:00 - 18:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electrical-circuits-2

الکترونيک 1

استادباجلان

پنج شنبه13:00 - 16:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electronics-1

از الکترونيک 1

استادباجلان

پنج شنبه16:00 - 17:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electronics-lab-1

کاربرد هوش محاسباتي در شبکه هاي قدرت

استاد پورکيواني

پنج شنبه08:30-11:30

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/application-of-computational-intelligence-in-power-networks

الکترونيک قدرت 1

استاد پورکيواني

پنج شنبه11:30-15:00

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/power-electronics-1

بازيابي اطلاعات

استادتاروردي فيشاني

سه شنبه13:00 - 16:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/information-recovery

آزمون نرم افزار

استادتاروردي فيشاني

سه شنبه16:00 - 19:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/software-test

محاسبات عددي

استاد حاجيبابايي

سه شنبه12:00 - 14:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/numerical-calculations

اصول سيستمهاي راديولوژي و راديوتراپي

استاد رحيمنژاد

پنج شنبه11:30 - 13:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/principles-of-radiology-and-medical-imaging-systems

اصول و افزارهاي توانبخشي

استاد رحيمنژاد

پنج شنبه13:00 - 16:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/principles-of-rehabilitation-and-equipment

بيوفيزيک

استاد رحيمنژاد

پنج شنبه16:00 - 18:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/biophysics

رياضي 2

استادرحيمي ملايي

پنج شنبه13:00 - 16:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/mathematics-2

معادلات ديفرانسيل

استادرحيمي ملايي

پنج شنبه16:00 - 19:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/differential-equations-m

فيزيک 2

استادرمضاني انارستاني

پنج شنبه08:30 - 11:30 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/physics-2

از فيزيک 1

استادرمضاني انارستاني

پنج شنبه11:30 - 12:30 **

 

تجزيه و تحليل سيگنالها

استاد زارعاينانلو

پنج شنبه08:30 - 11:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/signal-analysis

اندازه گيري الکترونيکي

استاد زارعاينانلو

پنج شنبه11:00 - 13:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electrical-measurements

مدار منطقي

استاد زارعاينانلو

پنج شنبه17:00 - 20:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/logic-circuit

اصول طراحي کامپايلر

استادساعتچي

سه شنبه08:30 - 11:30 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/compiler-design-fundamentals

برنامه نويسي کامپيوتر

استادساعتچي

سه شنبه12:30 - 15:30 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/computer-programming

فيزيولوژي

استادفرساد

سه شنبه08:30 - 11:30 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/physiology

از فيزيولوژي

استادفرساد

سه شنبه11:30 - 12:30 **

 

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي (بيوالکتريک)

استاد فلاح

سه شنبه09:00 - 12:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/introduction-to-biomedical-engineering---original

تجهيزات عمومي بيمارستان

دکترمازیارمولوی

چهارشنبه14:00 - 16:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/general-equipment-of-hospitals-and-medical-clinics

تاريخ تمدن اسلامي

استادامیرکلهر

چهارشنبه08:30 - 09:30 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/history-of-islamic-civilization

اخلاق و تربيت اسلامي

استادامیرکلهر

چهارشنبه09:30 - 10:30 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/islamic-ethics-and-education

استاتيک و مقاومت

استادمشکين آبادي

سه شنبه08:30 - 11:30 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/static

مباحث ويژه(تخمين حالت شبکه هاي قدرت)

استاد پورکيواني

پنجشنبه15-18

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/estimation-of-power-grid-mode

مدارهاي مجتمع خيلي فشردهVLSI

استاد  خوانساری زاده

پنج شنبه08:30 - 11:30 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/highly-compact-vlsi-integrated-circuits

مدارهاي مجتمع نوري

استاد  خوانساری زاده

پنج شنبه11:30 - 15:00 **

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/optical-integrated-circuits