اخبار
زمان انتشار : 1400/06/10
تعداد مشاهدات : 656

اطلاعیــه پرداخت شهریه ترم جدید مهرماه 1400


با عرض تبریک به مناسبت شروع ترم تحصیلی جدید نکات ذیل به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند:
 
* با توجه به شروع انتخاب واحد از روز یکشنبه تاریخ 14/06/1400  ضروری است حداکثر تا قبل از شروع انتخاب واحد سال تحصیلی جدید نسبت به پرداخت علی الحساب شهریه (شهریه ثابت +  بدهی ترم قبلی ) خود اقدام نماید تا مجاز به انجام انتخاب واحد گردد.
 
* الباقی شهریه ترم (شهریه متغییر) نیز در طول ترم تحصیلی و تا قبل از شروع امتحانات ترم واریز گردد.
 
      *به دلیل اشکال در پرداخت الکترونیکی خواهشمند است نسبت به پرداخت شهریه ترم جاری و بدهی قبلی        خود به شماره حساب های ذیل اقدام و تصویر فیش واریزی خود را به شماره 09362144008 واتساپ گردد و  اصل فیش در مراجعه حضوری تحویل امورمالی موسسه گردد.
 
     *نحوه پرداخت شهریه:
بانک ملت شماره حساب   5772495855   بنام آقایان دکتر حسینیان، منهاج، بابایی ( داخل شعبه)
بانک ملی شماره حساب   0110142370009  بنام آقایان دکترحسینیان، منهاج، بابایی (داخل شعبه)
بانک ملی شماره کارت   6104337517095848   بنام آقای محمدباقر منهاج (از طریق کارت به کارت)
دانشجویان عزیز جهت واریزی شهریه خود از طریق کارت به کارت فقط با این شماره حساب انتقال وجه انجام دهید 
۶۱۰۴۳۳۷۵۱۷۰۹۵۸۴۸
به نام آقای محمدباقر منهاج
 
با تشکر 
امور مالی