امروز 28 اردیبهشت ماه 1400

اخبار
زمان انتشار : 1400/02/13
تعداد مشاهدات : 50

اطلاعیــه شهریه ترم 992


دانشجویان گرامی به اطلاع رسانده می شود به دلیل اشکال در پرداخت الکترونیکی خواهشمند است نسبت به پرداخت شهریه ترم جاری و بدهی قبلی خود به شماره حساب های ذیل اقدام و تصویر فیش واریزی خود را به شماره 09362144008 واتساپ گردد و اصل فیش در مراجعه حضوری تحویل امورمالی موسسه گردد.

                                                                                                                                                                                    با تشکر

امور مالی موسسه

 

بانک ملت شماره حساب   5772495855   بنام آقایان دکتر حسینیان، منهاج، بابایی

بانک ملی شماره حساب   0110142370009  بنام آقایان دکترحسینیان، منهاج، بابایی

بانک ملی شماره کارت   6037997328659967   بنام آقای مجید ایراندوست