امروز 27 فروردین ماه 1400

اخبار
زمان انتشار : 1400/01/18
تعداد مشاهدات : 22

قابل توجه دانشجویان عزیز:


دانشجویان گرامی هر چه سریعتر نسبت به پرداخت قسط دوم شهریه تا تاریخ 1400/01/31 اقدام نمایند.

امور مالی موسسه آموزش عالی اکباتان