امروز 27 فروردین ماه 1400

اخبار
زمان انتشار : 1399/10/01
تعداد مشاهدات : 159

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396 :

اخرین مهلت برای دفاع از پایان نامه تا تاریخ30/11/99 می باشد

درصورت عدم دفاع تا این تاریخ به دلیل نداشتن سنوات تحصیلی اخراج می شوند

و این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد