اخبار
زمان انتشار : 1399/02/31
تعداد مشاهدات : 219

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درخصوص اعلام زمان مجدد براي ثبت نام داوطلبان متقاضي شركت در آزمون‌ كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال‌ 1399


اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درخصوص اعلام زمان مجدد براي ثبت نام داوطلبان متقاضي شركت در آزمون‌ كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال‌ 1399
مشاهده خبر : http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=3&id=6506
تاریخ درج : 99/02/28
@PRNOETIR