اخبار
زمان انتشار : 1399/02/31
تعداد مشاهدات : 56

طبق اعلام ریاست محترم جمهور بازگشایی دانشگاها از تاریخ ۹۹/۳/۱۷ میسر خواهد بود


طبق اعلام ریاست محترم جمهور  بازگشایی دانشگاها از تاریخ ۹۹/۳/۱۷ میسر خواهد بود