امروز 22 مرداد ماه 1399

اخبار
زمان انتشار : 1399/02/31
تعداد مشاهدات : 119

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با اعلام رشته محل‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1399


اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با اعلام رشته محل‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1399 و تمديد مهلت ثبت نام و انتخاب رشته
مشاهده خبر : http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=3&id=6502
تاریخ درج : 99/02/23
@PRNOETIR