اخبار
زمان انتشار : 1399/02/31
تعداد مشاهدات : 36

قابل توجه دانشجویان گرامی


کلیه دانشجویانی که بدهی شهریه دارند هر چه سریعتر نسبت به پرداخت قسط دوم شهریه خود اقدام نمایند.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
با توجه به نزدیک شدن به پایان ترم و ایام امتحانات کلیه دانشجویان موظف اند جهت تعیین تکلیف تسویه حساب شهریه نیمسال دوم (99-98) سریعا تا تاریخ 31/02/99 به امور مالی موسسه مراجعه نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تسویه حساب به عهده دانشجومی باشد.