اخبار
زمان انتشار : 1399/02/31
تعداد مشاهدات : 1201

قابل توجه دانشجویان گرامی


کلیه دانشجویانی که بدهی شهریه دارند هر چه سریعتر نسبت به پرداخت قسط دوم شهریه خود اقدام نمایند.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
با توجه به نزدیک شدن به پایان ترم و ایام امتحانات کلیه دانشجویان موظف اند جهت تعیین تکلیف تسویه حساب شهریه نیمسال دوم (99-98) سریعا تا تاریخ 31/02/99 به امور مالی موسسه مراجعه نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تسویه حساب به عهده دانشجومی باشد.