امروز 12 فروردین ماه 1399

اخبار
زمان انتشار : 1398/10/19
تعداد مشاهدات : 490

دریافت کارت دانشجویی


قابل توجه دانشجویان ذیل هر چه سریعتر جهت دریافت کارت دانشجویی به خانم نژاد مراجعه نمایند.                                                      سیدداود موسوی-محمدرضا سلطان ابادی- مجید صدیقی جیرنده- سعید رضایی- نوید بکان- فاطمه نوفلاح- مریم رحیمی قهیازی- حسین نظری- علیرضل ایینه وند- سیدامین حسینی خاتمی- مسعود صدرمنصوری- فائزه محمدی- هاجر ابوالحسنی طرقی- هانیه هاشمی- ملیکا جوادی اینانلو- حانیه سادات جلیل ابکنار- محمدصادق افشار .(ایندسته از دانشجویان نمی توانند بدون کارت دانشجویی در جلسه امتحان حضور یابند )