امروز 12 فروردین ماه 1399

اخبار
زمان انتشار : 1398/10/19
تعداد مشاهدات : 168

قابل توجه کلیه دانشجویان که تمایل دارند در مدت امتحانات از خوابگاه پسرانه و یا دخترانه استفاده نمایند


قابل توجه کلیه دانشجویان که تمایل دارند در مدت امتحانات از خوابگاه پسرانه و یا دخترانه استفاده نمایند و هزینه تنها همان شب را پرداخت نمایند می توانند جهت هماهنگی با خانم نژاد مراجعه نمایند.