امروز 12 فروردین ماه 1399

اخبار
زمان انتشار : 1398/10/19
تعداد مشاهدات : 138

✅✅✅قابل توجه دانشجویان محترم :


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند همراه داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش در جلسه امتحانی تخلف محسوب  شده و در صورت مشاهده بایددانشجوی مورد نظر به کمیته انضباطی معرفی گردد. لذا از دانشجویان عزیز درخواست می شود به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکل قبل از حضور در جلسه،تلفن های همراه خود را به بخش امانات تحویل نمایند.

به اطلاع دانشجویانیکه دارای 2 امتحان بصورت همزمان می باشند میرساند ،که قبل ازشروع جلسه امتحان مراتب رابه رابطین ومراقبین جلسه اطلاع داده تاهماهنگی لازم جهت برگزاری هردو امتحانشان بعمل آید، درضمن یادآوری می گردد که پس ازبرگزاری امتحان اول درصورتی امتحان دوم برگزارمیگردد که دانشجو ازجلسه امتحان خارج نشده باشد ،درغیراینصورت مسئولیت عواقب آن بعهده خود دانشجو می باشد.