امروز 7 اسفند ماه 1398

اخبار
زمان انتشار : 1398/10/19
تعداد مشاهدات : 65

🔴🔴🔴🔴مواردی که به عنوان تقلب و تخلف آموزشی ⛔️


⛔️⛔️در جلسه امتحان بوده و شخص متخلف به کمیته انضباطی معرفی می گردد عبارتند از :
1-  همراه داشتن کارت دانشجویی جعلی
2-  همراه داشتن هر گونه نوشته ،یادداشت ،جزوه و کتاب غیر مجاز
3-  رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب ،قلم ،خط کش و غیره بدون هماهنگی با مراقبین
4-  رد و بدل کردن هر گونه نوشته با سایر دانشجویان
5-  همراه داشتن هر نوع تلفن همراه،تبلت و هندزفری
6-  نگاه کردن از روی برگه امتحانی سایر دانشجویان و یا نشان دادن برگه به آنها
7-  نوشتن هر گونه اطلاعات بر روی دست ،پا،کارت امتحان ، ماشین حساب،میز و صندلی
8-  بر هم زدن نظم جلسه امتحان ،عدم نشستن در محل تعیین شده
9-  خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان
10-  فرستادن شخص دیگری به جای خود به جلسه امتحان