امروز 7 اسفند ماه 1398

اخبار
زمان انتشار : 1398/10/19
تعداد مشاهدات : 56

✅ اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحانات


با توجه به شروع امتحانات نیمسال اول 99-98از روز سه شنبه هفدهم دیماه حضور دانشجویان در جلسات امتحانی منوط به همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحانی میباشد. لذا دانشجویان می توانند با مراجعه به پروفایل خود در سامانه 89.168.88.179 درصورت نداشتن مشکل آموزشی ومالی کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند.
✅ با آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان