امروز 22 مرداد ماه 1399

اخبار
زمان انتشار : 1398/08/01
تعداد مشاهدات : 280

سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی


بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه دانشجویانی که تمایل به استفاده از سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی را دارند می توانند جهت ثبت نام در روزهای سه شنبه ، پنج شنبه تا ساعت 10صبح به امور دانشجویی (خانم نژاد مراجعـه نمایند.