اخبار
زمان انتشار : 1398/03/30
تعداد مشاهدات : 129

قابل توجه دانشجویان درس کاراموزی


اخرین مهلت ارایه گزارش کاراموزی(فرم -نامه اتمام کاراموزی- گزارش به همراه سی دی)روز دوشنبه سوم تیر ماه می باشد.