امروز 30 مرداد ماه 1398

اخبار
زمان انتشار : 1398/03/30
تعداد مشاهدات : 88

انتخاب واحد ترم تابستان


انتخاب واحد ترم تابستان از مورخه ۹۸/۴/۱۵ ِلغایت ۹۸/۴/۲۰ 

▶️شروع کلاسها ۹۸/۴/۲۶

⏹پایان کلاسها ۹۸/۵/۳۱


▶️شروع امتحانات ۹۸/۶/۲