امروز 22 مرداد ماه 1399

اخبار
زمان انتشار : 1398/03/30
تعداد مشاهدات : 317

انتخاب واحد ترم تابستان


انتخاب واحد ترم تابستان از مورخه ۹۸/۴/۱۵ ِلغایت ۹۸/۴/۲۰ 

▶️شروع کلاسها ۹۸/۴/۲۶

⏹پایان کلاسها ۹۸/۵/۳۱


▶️شروع امتحانات ۹۸/۶/۲