اخبار
زمان انتشار : 1398/02/29
تعداد مشاهدات : 118

قابل توجه دانشجویان


امتحان کتبی درس تربیت بدنی و ورزش ۱ خواهران روز سه شنبه مورخه ۹۸/۲/۳۱ ساعت ۱۵/۳۰ برگزار می گردد
ضمنا امتحان عملی در تاریخ ۹۸/۳/۷ در ساعت کلاسی برگزار می گردد