امروز 1 مرداد ماه 1398

اخبار
زمان انتشار : 1398/01/21
تعداد مشاهدات : 93

قابل توجه کلیه دانشجویان
حضور در کلیه کلاسها الزامی می باشد دانشجویانی که بیش از سه جلسه در کلاسها حضور نداشته باشند قانون حذف 3/16 غیر موجه (نمره صفر) در پایان نیمسال درج خواهد شد
🛑به کلیه مدرسین نیز این مهم  ابلاغ گردید