اخبار
زمان انتشار : 1397/03/06
تعداد مشاهدات : 204

عدم تشکیل کلاس جبرانی استاد پرهیزگاری


کلاس جبرانی استاد: خانم پرهیزگاری در روز دوشنبه مورخ7/3/97 تشکیل نمیگردد.