اخبار
زمان انتشار : 1395/11/25
تعداد مشاهدات : 4470

سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی


دینوسیله به اطلاع می رساند کلیه دانشجویانی که تمایل به استفاده از سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی را دارند می توانند جهت ثبت نام در روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و         پنج شنبه تا ساعت 12 به آقای شفیعی مراجعـه نمایند.