اخبار
موضوع خبر : آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. التماس_دعا
زمان انتشار : 1400/02/12

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. التماس_دعا

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان گرامی
زمان انتشار : 1400/01/18

قابل توجه دانشجویان گرامی:احتمال برگزاری امتحانات پایان ترم بصورت حضوری

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان عزیز:
زمان انتشار : 1400/01/18

قابل توجه دانشجویان عزیز:

ادامه مطلب

موضوع خبر : برنامه برگزاری کلاسهای برخط نیمسال دوم 1400-99 موسسه آموزش عالی اکباتان
زمان انتشار : 1399/12/13

برنامه برگزاری کلاسهای برخط نیمسال دوم 1400-99 موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب

موضوع خبر : برنامه برگزاری کلاسهای برخط نیمسال دوم 1400-99 موسسه آموزش عالی اکباتان
زمان انتشار : 1399/12/04

برنامه برگزاری کلاسهای برخط نیمسال دوم 1400-99 موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب