اخبار
موضوع خبر : برنامه درسی برخط نیمسال اول 1401-1400 موسسه آموزش عالی اکباتان
زمان انتشار : 1400/06/29

برنامه درسی برخط نیمسال اول 1401-1400 موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب

موضوع خبر : اطلاعیــه پرداخت شهریه ترم جدید مهرماه 1400
زمان انتشار : 1400/06/10

اطلاعیــه پرداخت شهریه ترم جدید مهرماه 1400

ادامه مطلب

موضوع خبر : زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400
زمان انتشار : 1400/06/08

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400

ادامه مطلب

موضوع خبر : برنامه امتحانات دانشجویان میهمان در علوم و فنون
زمان انتشار : 1400/06/01

برنامه امتحانات دانشجویان میهمان در علوم و فنون

ادامه مطلب

موضوع خبر : برنامه امتحانی ترم تابستان1400 اکباتان
زمان انتشار : 1400/06/01

برنامه امتحانی ترم تابستان1400 اکباتان

ادامه مطلب