اخبار
موضوع خبر : نواقص پرونده دانشجویان
زمان انتشار : 1400/03/23

نواقص پرونده های دانشجویان موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب

موضوع خبر : اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص تعويق زمان برگزاري آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400
زمان انتشار : 1400/03/04

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص تعويق زمان برگزاري آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان دروس تک درس -کاراموزی-ازمایشگاه- پروژه
زمان انتشار : 1400/02/30

قابل توجه دانشجویان دروس تک درس -کاراموزی-ازمایشگاه- پروژه

ادامه مطلب

موضوع خبر : اطلاعیــه شهریه ترم 992
زمان انتشار : 1400/02/13

اطلاعیــه شهریه ترم 992

ادامه مطلب

موضوع خبر : دانشجویان ممتاز نیمسال اول 1400-1399 موسسه آموزش عالی اکباتان
زمان انتشار : 1400/02/12

دانشجویان ممتاز نیمسال اول 1400-1399 موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب