اخبار
موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان که درس معرفی به استاد دارند:
زمان انتشار : 1398/05/23

قابل توجه دانشجویان که درس معرفی به استاد دارند:

ادامه مطلب

موضوع خبر : ثبت نام بدون ازمون کارشناسی
زمان انتشار : 1398/05/22

ثبت نام بدون ازمون کارشناسی

ادامه مطلب

موضوع خبر : ثبت نام بدون آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
زمان انتشار : 1398/05/07

ثبت نام بدون آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی
زمان انتشار : 1398/04/25

کلاس حل تمرین دروس ریاضی و فیزیک

ادامه مطلب

موضوع خبر : جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
زمان انتشار : 1398/04/18

جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در روز یکشنبه 16/4/1398

ادامه مطلب