امروز 23 مرداد ماه 1399

اخبار
موضوع خبر : دریافت کارت دانشجویی
زمان انتشار : 1398/10/19

دریافت کارت دانشجویی

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه کلیه دانشجویان که تمایل دارند در مدت امتحانات از خوابگاه پسرانه و یا دخترانه استفاده نمایند
زمان انتشار : 1398/10/19

قابل توجه کلیه دانشجویان که تمایل دارند در مدت امتحانات از خوابگاه پسرانه و یا دخترانه استفاده نمایند

ادامه مطلب

موضوع خبر : ✅✅✅قابل توجه دانشجویان محترم :
زمان انتشار : 1398/10/19

✅✅✅قابل توجه دانشجویان محترم :

ادامه مطلب

موضوع خبر : 🔴🔴🔴🔴مواردی که به عنوان تقلب و تخلف آموزشی ⛔️
زمان انتشار : 1398/10/19

🔴🔴🔴🔴مواردی که به عنوان تقلب و تخلف آموزشی ⛔️

ادامه مطلب

موضوع خبر : ✅✅✅قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل:
زمان انتشار : 1398/10/19

✅✅✅قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل:

ادامه مطلب