امروز 19 خرداد ماه 1402

اخبار
موضوع خبر : ثبت نام بهمن 1400بدون آزمون در تمام مقاطع (کاردانی-کارشناسی - ارشد)
زمان انتشار : 1400/09/23

ثبت نام بهمن 1400بدون آزمون در تمام مقاطع (کاردانی-کارشناسی - ارشد)

ادامه مطلب

موضوع خبر : رویداد استارتاپی صنعت زنبور عسل و فرآورده های آن
زمان انتشار : 1400/08/24

رویداد استارتاپی صنعت زنبور عسل و فرآورده های آن

ادامه مطلب

موضوع خبر : ایده های نواورانه در حوزه روان شناسی و مشاوره دانشجویی
زمان انتشار : 1400/08/24

ایده های نواورانه در حوزه روان شناسی و مشاوره دانشجویی

ادامه مطلب

موضوع خبر : برنامه درسی برخط نیمسال اول 1401-1400 دانشجویان جدیدالورود
زمان انتشار : 1400/07/21

برنامه درسی برخط نیمسال اول 1401-1400 دانشجویان جدیدالورود

ادامه مطلب

موضوع خبر : مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 1400
زمان انتشار : 1400/07/07

مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 1400

ادامه مطلب