امروز 19 خرداد ماه 1402

اخبار
موضوع خبر : زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 1401-1400
زمان انتشار : 1400/11/04

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 1401-1400

ادامه مطلب

موضوع خبر : دستورالعمل نحوه امتحانات غیرحضوری در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 موسسه آموزش عالی اکباتان
زمان انتشار : 1400/10/06

دستورالعمل نحوه امتحانات غیرحضوری در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب

موضوع خبر : دریافت کارت ورودبه جلسه امتحانات
زمان انتشار : 1400/10/01

دریافت کارت ورودبه جلسه امتحانات

ادامه مطلب

موضوع خبر : تاریخ اتمام کلاسها ترم14001
زمان انتشار : 1400/10/01

تاریخ اتمام کلاسها ترم14001

ادامه مطلب

موضوع خبر : ثبت نام بهمن 1400بدون آزمون در تمام مقاطع (کاردانی-کارشناسی - ارشد)
زمان انتشار : 1400/09/23

ثبت نام بهمن 1400بدون آزمون در تمام مقاطع (کاردانی-کارشناسی - ارشد)

ادامه مطلب