اخبار
موضوع خبر : قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقطع کاردانی سال 98 موسسه آموزش عالی اکباتان
زمان انتشار : 1398/06/21

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقطع کاردانی سال 98 موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 98 موسسه آموزش عالی اکباتان
زمان انتشار : 1398/06/21

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 98 موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 موسسه آموزش عالی اکباتان
زمان انتشار : 1398/06/21

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب

موضوع خبر : ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) و یاران آن حضرت تسلیت باد
زمان انتشار : 1398/06/17

ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) و یاران آن حضرت تسلیت باد

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه کلیه دانشجویان
زمان انتشار : 1398/05/23

قابل توجه کلیه دانشجویان

ادامه مطلب