اخبار
موضوع خبر : مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 1400
زمان انتشار : 1400/07/07

مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 1400

ادامه مطلب

موضوع خبر : مراحل ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 1400
زمان انتشار : 1400/07/07

مراحل ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 1400

ادامه مطلب

موضوع خبر : ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال 1400
زمان انتشار : 1400/07/04

ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال 1399

ادامه مطلب

موضوع خبر : ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال 1400
زمان انتشار : 1400/07/04

ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال 1399

ادامه مطلب

موضوع خبر : برنامه درسی برخط نیمسال اول 1401-1400 موسسه آموزش عالی اکباتان
زمان انتشار : 1400/06/29

برنامه درسی برخط نیمسال اول 1401-1400 موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب