امروز 27 فروردین ماه 1400

اخبار
موضوع خبر : پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی اکباتان
زمان انتشار : 1399/09/12

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب

موضوع خبر : برنامه برگزاری کلاسهای برخط نیمسال اول 1400-1399 موسسه آموزش عالی اکباتان
زمان انتشار : 1399/08/28

برنامه برگزاری کلاسهای برخط نیمسال اول 1400-1399 موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب

موضوع خبر : برنامه برگزاری کلاسهای برخط نیمسال اول 1400-1399 موسسه آموزش عالی اکباتان
زمان انتشار : 1399/08/20

برنامه برگزاری کلاسهای برخط نیمسال اول 1400-1399 موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان ورودی جدید:
زمان انتشار : 1399/08/15

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید:

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان ورودی جدید:
زمان انتشار : 1399/08/14

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید:

ادامه مطلب