امروز 19 خرداد ماه 1402

اخبار
موضوع خبر : برنامه درسی ، دروس ارائه شده و زمان انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستان1401
زمان انتشار : 1401/04/23

برنامه درسی ، دروس ارائه شده و زمان انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستان1401

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجويان گرامي اطلاعيه کارت ورود به جلسات امتحان
زمان انتشار : 1401/03/16

قابل توجه دانشجويان گرامي اطلاعيه کارت ورود به جلسات امتحان

ادامه مطلب

موضوع خبر : اخرین مهلت تکمیل نواقص پرونده
زمان انتشار : 1401/01/14

اخرین مهلت تکمیل نواقص پرونده

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان گرامی :
زمان انتشار : 1401/01/14

قابل توجه دانشجویان گرامی :

ادامه مطلب