اخبار
موضوع خبر : جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
زمان انتشار : 1398/04/18

جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در روز یکشنبه 16/4/1398

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه کلیه دانشجویان
زمان انتشار : 1398/04/16

قابل توجه کلیه دانشجویان

ادامه مطلب

موضوع خبر : زمان انتخاب واحد ترم تابستان
زمان انتشار : 1398/04/16

زمان انتخاب واحد ترم تابستان

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان علاقه مند به تدریس
زمان انتشار : 1398/04/03

قابل توجه دانشجویان علاقه مند به تدریس

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان درس کاراموزی
زمان انتشار : 1398/03/30

قابل توجه دانشجویان درس کاراموزی

ادامه مطلب