امروز 27 فروردین ماه 1400

اخبار
موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396
زمان انتشار : 1399/10/01

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویانی که درترم جاری دروس به صورت معرفی به استاد دارند
زمان انتشار : 1399/10/01

قابل توجه دانشجویانی که درترم جاری دروس به صورت معرفی به استاد دارند

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری دروس کاراموزی و پروژه دارند
زمان انتشار : 1399/10/01

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری دروس کاراموزی و پروژه دارند

ادامه مطلب

موضوع خبر : اطلاعيه ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400
زمان انتشار : 1399/09/16

اطلاعيه ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400

ادامه مطلب

موضوع خبر : 16 آذر ماه روز دانشجو گرامی باد.
زمان انتشار : 1399/09/16

16 آذر ماه روز دانشجو گرامی باد.

ادامه مطلب