اخبار
موضوع خبر : تارقابل توجه دانشجویان گرامی:
زمان انتشار : 1401/11/06

تارقابل توجه دانشجویان گرامی:

ادامه مطلب

موضوع خبر : کارت ورود به جلسه
زمان انتشار : 1401/10/13

کارت ورود به جلسه

ادامه مطلب

موضوع خبر : اطلاعیه شهریه ؛
زمان انتشار : 1401/10/08

                اطلاعیــه شهریه سال تحصیلی 1401 دانشجویان گرامی به اطلاع رسانده می شود به دلیل اشکال در پرداخت الکترونیکی خواهشمند است نسبت به پرداخت الباقی شهریه ترم جاری و بدهی قبلی خود به شماره حساب ذیل اقدام و تصویر فیش واریزی خود را به شماره 09362144008 خانم نژاداصغر از طریق واتساپ، تلگرام، روبیکا یا ایتا ارسال گردد و اصل فیش در مراجعه حضوری تحویل امورمالی موسسه گردد. دانشجویان عزیز واریزی فقط به این شماره حساب مورد تایید دانشگاه می باشد.                                          با تشکر امور مالی موسسه   بانک ملت شماره کارت   6104338968242749   بنام موسسه آموزش عالی اکباتان

ادامه مطلب

موضوع خبر : مراحل ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 1401
زمان انتشار : 1401/07/06

مراحل ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 1401

ادامه مطلب

موضوع خبر : مدراک مورد نیاز جهت ثبت نام
زمان انتشار : 1401/07/06

مدراک مورد نیاز جهت ثبت نام

ادامه مطلب