امروز 19 خرداد ماه 1402

اطلاعیه
موضوع خبر : اطلاعیه مهم طرح غربالگری پایش سلامت
زمان انتشار : 1400/08/04

اطلاعیه مهم طرح غربالگری پایش سلامت

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان گرامی
زمان انتشار : 1399/09/19

تاریخ حذف اضطراری

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان گرامی
زمان انتشار : 1399/02/31

قابل توجه دانشجویان گرامی

ادامه مطلب

موضوع خبر : به اطلاع می رساند موسسه از تاریخ 96/05/28 لغایت 96/06/04 تعطیل می باشد.
زمان انتشار : 1396/05/25

موسسه از تاریخ 96/05/28 لغایت 96/06/04 تعطیل می باشد.

ادامه مطلب

موضوع خبر : دریافت کارت ورود به جلسه
زمان انتشار : 1396/02/31

دریافت کارت ورود به جلسه

ادامه مطلب