اخبار
موضوع خبر : دانشجویان ذیل جهت دریافت کارت دانشجویی خود هر چه سریعتر اقدام نمائید، در صورت نداشتن کارت، امکان ورود به جلسه امتحانات را ندارید و مسئولیت آن بر عهده دانشجو می باشد.
زمان انتشار : 1402/03/18

دانشجویان ذیل جهت دریافت کارت دانشجویی خود هر چه سریعتر اقدام نمائید، در صورت نداشتن کارت، امکان ورود به جلسه امتحانات را ندارید و مسئولیت آن بر عهده دانشجو می باشد.

ادامه مطلب

موضوع خبر : اطلاعيــه کارت دانشجویی
زمان انتشار : 1402/03/03

اطلاعيــه کارت دانشجویی

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی استاد ایزدی
زمان انتشار : 1402/03/03

قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی استاد ایزدی

ادامه مطلب

موضوع خبر : اطلاعیه تاریخ انتخاب واحد و شهریه نیمسال دوم 1402-1401( بهمن ماه)
زمان انتشار : 1401/11/13

اطلاعیه تاریخ انتخاب واحد و شهریه نیمسال دوم 1402-1401( بهمن ماه)

ادامه مطلب

موضوع خبر : اطلاعیه تاریخ انتخاب واحد و شهریه نیمسال دوم 1402-1401( بهمن ماه)
زمان انتشار : 1401/11/13

اطلاعیه تاریخ انتخاب واحد و شهریه نیمسال دوم 1402-1401( بهمن ماه)

ادامه مطلب