اخبار
موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان علاقه مند به تدریس
زمان انتشار : 1398/04/03

قابل توجه دانشجویان علاقه مند به تدریس

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان درس کاراموزی
زمان انتشار : 1398/03/30

قابل توجه دانشجویان درس کاراموزی

ادامه مطلب

موضوع خبر : انتخاب واحد ترم تابستان
زمان انتشار : 1398/03/30

انتخاب واحد ترم تابستان

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی و کارشناسی ارشد دروس "رله و حفاظت"، "تولید و نیروگاه" و "حفاظت پیشرفته"
زمان انتشار : 1398/03/01

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی و کارشناسی ارشد دروس "رله و حفاظت"، "تولید و نیروگاه" و "حفاظت پیشرفته"

ادامه مطلب

موضوع خبر : کلاس حل تمرین ریاضی عمومی استاد حاجی بابایی
زمان انتشار : 1398/02/31

کلاس حل تمرین ریاضی عمومی استاد حاجی بابایی

ادامه مطلب